Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Ústřední knihovna UP - Zbrojnice

 

 

Otevírací doba

Po-Čt: 8.00 - 22.00

     Pá: 8.00 - 19.00

     So: 9.00 - 16.00

Průzkumový dotazník

 

1. Zasíláme soupisy novinek z Knihovny UP na zadané téma (SDI-profil).
2. Je možné podávat návrhy na zakoupení knih do Zbrojnice, a tím posílit vybraný obor.
3. Jako pedagog můžete mít ve Zbrojnici vlastní složku s materiály pro studenty ke studiu, kopírování...
4. Ve Zbrojnici pořádáme exkurze pro studenty (po domluvě).
5. Pedagogům a doktorandům půjčujeme ve Zbrojnici prezenční knihy na 1 týden.
6. K vyhledávání knih ve Zbrojnici používáte:
7. Vyhovuje Vám rozčlenění oborů ve Zbrojnici na podobory
(např. psychologie obecná, vývojová, sociální...).
8. Upřednostnil byste pouze základní členění oborů ve Zbrojnici
(např. psychologie, pedagogika, právo...).
9. Máte ve Zbrojnici zastoupen obor, kterým se zabýváte?
10. Označení oborů ve Zbrojnici je přehledné.
11. Jste vyučujícím na:

FF

PdF

PF

FTK

LF

PřF

CMTF

FZV

Jiný

12. Vzkaz pro knihovnu (návrh, požadavek je anonymní):